Hazardkaart Groningen
GMPE 4.0 gepubliceerd op 2017-06-15

De hazardkaart Groningen laat de spectrale oppverlakteversnelling zien per locatie voor herhalingstijden 95, 475, 975 en 2475 jaar. Dit betekent de bovengrens voor de spectrale versnelling die wordt verwacht binnen de respectievelijke duur van de herhalingstijd. De spectrale versnelling is uitgedrukt ten opzichte van de valversnelling en berekend op een regelmatig grid. De dataset is beschikbaar in het KNMI Datacentrum.

PGA in g voor een herhalingstijd van 475 jaar.

0.03
0.08
0.14
0.19
0.24

Klik op de kaart om de spectrale waarden te bekijken.
De spectrale waarden worden uitgedrukt als fractie van de valversnelling.

© 2017 KNMI, afdeling Seismologie & Akoestiek
Hazardkaart Groningen GMPE 4.0 gepubliceerd op 2017-06-15